POMIARY ELEKTRYCZNE W KRAKOWIE

SZYBKI KONTAKT:
Phone ZEM Kraków 12 617 81 48
Mail ZEM Kraków biuro@zemkrakow.pl

Zakres prac pomiarów elektrycznych w Krakowie:

 

• Pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej maszyn i urządzeń elektrycznych
• Pomiary rezystencji izolacji kabli i przewodów elektrycznych
• Pomiary wyłączników różnicowo-prądowych>
• Pomiary rezystancji izolacji uzwojeń silników elektrycznych, transformatorów, spawarek
• Pomiary natężenia obciążenia
• Pomiary instalacji odgromowej
• Pomiary natężenia oświetlenia
• Pomiary poboru prądu
• Ustalanie kolejności wirowania faz
Lp.Rodzaj pomieszczeniaOkres czasu pomiędzy sprawdzeniami
Rezystencji izolacjiSkuteczności ochrony przeciwporażeniowej
1O wyziewach żrącychNie rzadziej niż co 1 rokNie rzadziej niż co 1 rok
2Zagrożone wybuchemNie rzadziej niż co 1 rokNie rzadziej niż co 1 rok
3Otwarta przestrzeńNie rzadziej niż co 5 rokNie rzadziej niż co 1 rok
4Bardzo wilgotne o wilg. Ok 100% i przejściowo wilgotne (75 do 100%)Nie rzadziej niż co 5 rokNie rzadziej niż co 1 rok
5Gorące (o temperaturze powietrza ponad 35C)Nie rzadziej niż co 5 rokNie rzadziej niż co 1 rok
6Zagrożone pożaremNie rzadziej niż co 1 rokNie rzadziej niż co 5 rok
7Stwarzające zagrożenie dla ludzi (ZLI, ZLII i ZLIII)Nie rzadziej niż co 1 rokNie rzadziej niż co 5 rok
8ZapyloneNie rzadziej niż co 5 rokNie rzadziej niż co 5 rok
9Pozostałe nie wymienione w p. 1-8Nie rzadziej niż co 5 rokNie rzadziej niż co 5 rok

Lp. 7 – bardzo ważny element z punktu widzenia bezpieczeństwa p. poż. Pracownicy odpowiedzialni za zarządzaniem budynkami często nie pamiętają o konieczności wykonania tych badań nie rzadziej niż co 1 rok. W razie jakiegokolwiek zdarzenia (n.p. Pożar obiektu) osoby, które nie dopełniły tego obowiązku narażone są na poważne konsekwencje prawne.

ZLI – budynki użyteczności publicznej lub ich części, w których mogą przebywac ludzie w grupach ponad 50 osób,

ZLII – budynki lub ich części przeznaczone do użytku ludzi o ograniczonej zdolności poruszania się,

ZLIII – szkoły, budynki biurowe, domy studenckie, internaty, hotele, ośrodki zdrowia, otwarte przychodnie lekarskie, sanatoria, lokale handlowo-usługowe w których może przebywac do 50 osób, koszary, pomieszczenia ETO, zakłady karne i inne podobne.

up icon - ZEM Kraków