B&B Instalacje elektryczne, klimatyzacja 30-405 Kraków tel: 12 617 81 48 email: biuro@zemkrakow.pl
 
Zakład Elektromechaniczny S.C
   Oferta    Utrzymanie Ruchu

B&B Instalator systemów elektrycznych

ul. J. Brożka 24/66,
30-405 Kraków,
tel. (012) 617-81-48,
E-mail:

Przeglądy i konserwacja urządzeń elektrycznych w Krakowie

  • Przeglądy, naprawy, remonty napędów i urządzeń elektrycznych
  • Usuwanie awari
  • Konserwacja instalacji i osprzętu elektrycznego
  • Wykonywanie okresowych przeglądów maszyn i urządzeń zgodnie z warunkami instrukcji użytkownika
  • Wykonywanie modernizacji maszyn i urządzeń elektrycznych

Prowadzimy stałą konserwacje obiektów co ma na celu ograniczenie awari do minimum i ma zapewnić naszym klientom ciągłość produkcji w zakładzie.

Firma B&B posiada decyzję zatwierdzajacą program gospodarki odpadami niebezpiecznymi na podstawie art.17 ust.1 pkt,art.19 ust.2 pkt.2, ust.3 i 5 oraz art.21 i art.63 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. O odpadach ( jednolity tekst Dz. U. Z 2007r. Nr 39,poz.251 z póź.zm.), 3 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001r. W sprawie katalogu odpadów (Dz.U.Nm 112,poz.1206) oraz art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst Dz. U. Z 2000r. Nr.98.poz.1071 z póź.zm).