B&B Instalacje elektryczne, klimatyzacja 30-405 Kraków tel: 12 617 81 48 email: biuro@zemkrakow.pl
 
Zakład Elektromechaniczny S.C
   Oferta    Pomiary Elektryczne

B&B Instalator systemów elektrycznych

ul. J. Brożka 24/66,
30-405 Kraków,
tel. (012) 617-81-48,
E-mail:

Pomiary elektryczne - zakres prac:

  • Pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej maszyn i urządzeń elektrycznych
  • Pomiary rezystencji izolacji kabli i przewodów elektrycznych
  • Pomiary wyłączników różnicowo-prądowych
  • Pomiary rezystancji izolacji uzwojeń silników elektrycznych, transformatorów, spawarek
  • Pomiary natężenia obciążenia
  • Pomiary instalacji odgromowej
  • Pomiary natężenia oświetlenia
  • Pomiary poboru prądu
  • Ustalanie kolejności wirowania faz
Lp. Rodzaj pomieszczenia Okres czasu pomiędzy sprawdzeniami
Rezystencji izolacji Skuteczności ochrony przeciwporażeniowej
1 O wyziewach żrących Nie rzadziej niż co 1 rok Nie rzadziej niż co 1 rok
2 Zagrożone wybuchem Nie rzadziej niż co 1 rok Nie rzadziej niż co 1 rok
3 Otwarta przestrzeń Nie rzadziej niż co 5 rok Nie rzadziej niż co 1 rok
4 Bardzo wilgotne o wilg. Ok 100% i przejściowo wilgotne (75 do 100%) Nie rzadziej niż co 5 rok Nie rzadziej niż co 1 rok
5 Gorące (o temperaturze powietrza ponad 35C) Nie rzadziej niż co 5 rok Nie rzadziej niż co 1 rok
6 Zagrożone pożarem Nie rzadziej niż co 1 rok Nie rzadziej niż co 5 rok
7 Stwarzające zagrożenie dla ludzi (ZLI, ZLII i ZLIII) Nie rzadziej niż co 1 rok Nie rzadziej niż co 5 rok
8 Zapylone Nie rzadziej niż co 5 rok Nie rzadziej niż co 5 rok
9 Pozostałe nie wymienione w p. 1-8 Nie rzadziej niż co 5 rok Nie rzadziej niż co 5 rok

Lp. 7 – bardzo ważny element z punktu widzenia bezpieczeństwa p. poż. Pracownicy odpowiedzialni za zarządzaniem budynkami często nie pamiętają o konieczności wykonania tych badań nie rzadziej niż co 1 rok. W razie jakiegokolwiek zdarzenia (n.p. Pożar obiektu) osoby, które nie dopełniły tego obowiązku narażone są na poważne konsekwencje prawne.

ZLI – budynki użyteczności publicznej lub ich części, w których mogą przebywac ludzie w grupach ponad 50 osób,

ZLII – budynki lub ich części przeznaczone do użytku ludzi o ograniczonej zdolności poruszania się,

ZLIII – szkoły, budynki biurowe, domy studenckie, internaty, hotele, ośrodki zdrowia, otwarte przychodnie lekarskie, sanatoria, lokale handlowo-usługowe w których może przebywac do 50 osób, koszary, pomieszczenia ETO, zakłady karne i inne podobne.